Draumen om ein flat åker

Signert bok sendes portofritt innanlands

Lesar i Bergen:
«Det er som ei sorg at eg snart er ferdig med boka. Eg vil lesa meir!«

Baksidetekst:

«I perioden 1825 til 1920 emigrerte nær 800 000 nordmenn til Amerika.

Odelsguten Martinus vaks opp på Brekke sør på Huftarøy saman med far, stemor, halvsøsken og besteforeldre. Handlinga tek til i 1845, året før Martinus blei fødd, og går fram til 1873 og den dramatiske reisa til Amerika. Martinus var ein av 302 passasjerar på barken «Valkyrien» som to gonger var nær å forlise. Dramatikk var det òg i livet til Martinus før han reiste, i kvardag og kjærleik, som sildefiskar og kyrkjebyggjar.

Dette er ei forteljing om ein familie frå Sunnhordland og ei amerikareise. Forteljinga er òg eit stykke noregshistorie som går langt utanfor bygda og landet sine grenser.»

Tilbod!
Du får tilsend signert bok for kr. 325,- kr. 275,- inkludert porto
Bruk Vipps til 90509405. Hugs å oppgje adresse.

Om du ikkje har Vipps kan du betale i Nettbanken til konto nr. 0530.49.46042. Oppgje adresse og telefon. Om ønskjeleg kan du kontakte meg på epost

Ein oppfølgjar er planlagt ferdig i 2025, om opplevingar og overraskingar i Amerika det første året (1873).

Fleire tilbakemeldingar:

Lesar i Fitjar:
«Språket er så leikande lett at det er ein fryd å lesa

Lesar i Island:
«Det var en stor opplevelse fra begynnelse til slutt.  Historien er spennende og den er her presentert på en levende og vakker måte

Utdrag frå bokmelding i avisa «Marsteinen»:
«Eg synest boka vert meir og meir spanande for kvar side. På sjøen og havet er Otterå sine ord i sitt ess. Eg ser òg for meg den fagre ungkvinna på Island, uvêr og sjøsprøyten i andletet. Hjartebanken, det som nesten endar i forlis

Lokalhistorikar i Fitjar:
«Eg vart heilt med i handlinga då eg las. Du har gjort ein stor jobb med research, og lukkast svært godt med skildringa av livet på våre kantar i den aktuelle perioden

Lesar på Nord-Møre:
«Veldig kjekt å lesa denne boka!!!! 👍»

Lesar på Jæren:
«Boka var kjempekjekke 👍»

Lesar i Rogaland:
«Takk for en nydelig leseropplevelse. Dessverre tok boka altfor fort slutt! …
Glede og sorg deles med hovedpersonene samt undring over hvordan forfatteren klarer å flette inn stemninger i rommet eller mellom personene i en dialog. …
Takk for en flott bok — håper det kommer flere.