Kven var Martinus Brekke?

Ein halvdokumentarisk roman frå eit bygdesamfunn i Sunnhordland
Forfattar: Leif Erik Otterå

Boka kjem til sommaren 2022 !

Barken «Valkyrien» før avreise frå Bergen, april 1873
(Foto: Knud Knudsen / Universitetsbiblioteket i Bergen)

Framlegg til "baksidetekst" (tittelen på boka er førebels ikkje spikra):

"Brekkegardane sør på Huftarøy høyrde fram til 1964 til Fitjar herad. I denne halvdokumentariske romanen går vi meir enn hundre år til bak i tid. Odelsguten Martinus var uektefødd. Han vaks opp på Brekke med far sin, stemor, halvsøsken og besteforeldre. Handlinga tek til i 1845, året før Martinus blei fødd, og går fram til og med den dramatiske reisa til Amerika i 1873 med barken «Valkyrien». Denne reisa var den siste kommersielle emigranttransporten frå Bergen med seglskip. Etter denne tid blei dampskipa einerådande. Martinus var ein av dei 302 passasjerane om bord i «Valkyrien», som to gonger på denne turen var nær ved å forlise. Dramatikk var det og i livet til Martinus før han reiste, i kvardag og kjærleik, som sildefiskar og kyrkjebyggjar."

For meir informasjon og førehandstinging, send epost