Diverse om slekt
 
  1. Ommund Ommundson - alias Charles Smith
    Ommund, bror til min oldefar Svend Ommundsen, var sjømann på skonnerten Sovereign og gikk i land i Australia i 1888. Dette er (en del av) historien om hans liv ...

  2. Dei som reiste til Amerika
    Frå ei bok eg skreiv i 2016-17. I dette utdraget er slektningar frå far min si slekt (Austevoll og Fitjar), som emigrerte til Amerika, og deira etterkommarar. Sider som ikkje gjeld denne delen av slekta er fjerna, og nokre avsnitt er sett raud strek over. For informasjon om dei utelatne sidene, kontakt meg, leo@heienweb.com.

    Her er og ei oppdatering (tillegg, retting av feil m.m.) av boka, datert august 2019

heienweb.com

leo 2019